Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena

27.04.2018 08:53

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja  vydal rozhodnutie, v ktorom rozhodol, že navrhovaný strategický dokumnet "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena" sa nebude posudzovať podľa zákona. Viac informácii nájdete v priloženom súbore.

 

18_009556-rius-zmena-doc