Publikácia Čarovný Spiš na predaj

09.06.2020 11:34

    Obec Žakarovce dáva do pozornosti širokej verejnosti a zároveň ponúka na predaj knihu z vydavateľstva CREATIVE BUSINESS STUDIO s názvom Čarovný Spiš. Autorkou/regionálnou manažérkou tejto knihy je Ing. Adriana Drugová. V tejto publikácii je časť venovaná aj obci Žakarovce.

    Publikáciu si môžete zakúpiť na obecnom úrade. Odporúčaná cena knihy je 16,50 eur/kus.