Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020 - zaslanie záverečného stanoviska

21.05.2018 08:53

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja zaslalo dňa 17.05.2018 záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020". Záverečné stanovisko nájdete v priloženom súbore. 

2018-stanovisko-poh-ksk.