Pozvánka

10.10.2019 10:13

Starosta obce Žakarovce pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" srdečne pozýva všetkých seniorov na posedenie spojené s kultúrnym programom dňa 19.10.2019, t.j. v sobotu o 15.00 hod. v sále Obecného hostina v Žakarovciach. Tešíme sa na spoločné stretnutie.