Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

08.12.2021 09:30

Starosta obce, Ing. Štefan Tulipán v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 14.12.2021 (t.j.utorok) o 17:00 hod. v  zasadacej miestnosti obecného úradu.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2021

Návrh uznesení 14.12.2021