Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

19.04.2018 10:29

Starosta obce Žakarovce, Ing. Štefan Tulipán zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2018 t.j. v piatok o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žakarovciach.

Pozvánka OZ- 15.06.2018