Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

20.05.2020 10:29

Starosta obce Žakarovce, Ing. Štefan Tulipán zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce, ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2020 t.j. utorok o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žakarovciach.

 

Pozvánka na zasadnutie OcZ 26.5.2020

Návrh uznesení - 26.5.2020