Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

13.06.2019 10:29

Starosta obce Žakarovce, Ing. Štefan Tulipán zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2019 t.j. utorok o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žakarovciach.

 

Pozvánka 15.10.2019

návrh uznesení 15.10.2019