Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

06.10.2020 10:29

Starosta obce Žakarovce, Ing. Štefan Tulipán zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2020 t.j. utorok o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žakarovciach.

 

pozvánka 13.10.2020

Návrh uznesení 13.10.2020