Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 13.12.2022

07.12.2022 10:01

Starosta obce, Ing. Štefan Tulipán v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 13.12.2022 (t.j. utorok) o 17:00 hod. v  zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.12.2022

 

Návrh uznesení 13.12.2022