Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľsta

13.07.2022 10:24

 

Starosta obce, Ing. Štefan Tulipán v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 19.07.2022 (t.j.utorok) o 17:00 hod. v  zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Pozvánka 19.07.2022

Návrh uznesení 19.7.2022.