Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

27.11.2018 13:03

Na základe ustanovení §§ 12 a) a 13 ods. 4, písm a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecnného zastupiteľstva v Žakarovciach na deň 05.12.2018 (streda) o 17:00 h. do zasadacej miestnosti obecného úradu. Program zasadnutia nájdete v priloženom súbore.

Pozvánka