Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24.11.2022

16.11.2022 09:11

Starosta obce, Ing. Štefan Tulipán v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 24.11.2022 (t.j.štvrtok) o 16:00 hod. v  zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie 24.11.2022

Návrh uznesení - 24.11.2022