Pozvánka na schôdzu zhromaždenia Urbárneho spoločenstva, pozemkového spoločenstva Žakarovce

30.05.2022 09:50