Pozvánka na schôdzu zhromaždenia Urbárneho spoločenstva, pozemkového spoločenstva Žakarovce

30.06.2021 12:50