Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018

19.02.2018 14:58

Plán zasadnutia na rok 2018