Oznámenie - začatie stavebného konania stavby "Žakarovce - výstavba TS na začiatku obce a úprava NN"

01.08.2022 10:24

Oznámenie - začatie stavebného konania stavby Žakarovce - Výstavba TS...