Oznámenie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

11.01.2019 09:43

2019_008-oznámenie o konaní volieb.pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený