Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN-O obce Žakarovce a Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Žakarovce

17.08.2016 13:00

Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN-O

1 ŽAKAROVCE širšie vzťahy 50 000.pdf (1597128)

2 ŽAKAROVCE komplexný návrh 10 000.pdf (2094925)
3 ŽAKAROVCE komplexný urb.návrh 2 880.pdf (1434787)
4 ŽAKAROVCE verejnoprospešné stavby - schéma.pdf (2181394)
5 ŽAKAROVCE doprava,.pdf (897542)
6a ŽAKAROVCE voda, kanál.pdf (871376)
6b ŽAKAROVCE elektrika, plyn.pdf (967707)
7 ŽAKAROVCE ochrana prírody.pdf (1945954)
8 ŽAKAROVCE poľnohospodárstvo.pdf (761817)
ŽAKAROVCE texty ÚPN-O.pdf (415598)
ŽAKAROVCE texty SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚPD podľa zákona č.24_2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.pdf (355215)