Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov v blízkosti nadzemného elektrického vedenia

11.03.2022 07:47