Oznámenie - Africký mor ošípaných

29.01.2021 09:38

Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves oznamuje, že celý okres Gelnica bol zaradený do PART II. – infikovaná oblasť afrického moru ošípaných, v súvislosti s výskytom tejto nebezpečnej nákazy u voľne žijúcej diviačej zveri v okrese Gelnica.
Poľovným revírom boli vydané opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri.
V prípade nálezu uhynutého diviaka nahlásiť poľovnému združeniu alebo RVPS a úhynu sa nedotýkať.