Povinná registrácia chovu ošípaných

13.10.2020 08:45

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy afrického moru ošípaných do drobnochovov opätovne žiada chovateľov, aby svoj chov ošípaných povinne registrovali do 23.10.2020. Informácie o biologických opatreniach na ochranu chovu, ako aj usmernenie pri registrácii a tlačivo na registráciu chovu nájdete v priložených súboroch.

usmernenie_pri_registracii_chovu

tlacivo_registracie_chovu

Opatrenia_RVPS

Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti - nekomernčné farmy

Zoznam dezinfekčných prípravkov