OZNAM

05.05.2020 08:23
„Riaditeľstvo Gymnázia Gelnica oznamuje rodičom piatakov, že spustilo prijímanie prihlášok na osemročné štúdium pre školský rok 2020/2021. 
Presný postup podávania prihlášok môžete nájsť na webstránke školy gymgl.edupage.org. 
Formulár prihlášky je možné si vyzdvihnúť aj vo vestibule Gymnázia Gelnica. 
Vaše otázky Vám radi zodpovieme na telefónnom čísle 0910/873025 alebo na emailovej adrese skola.gymgl@gmail.com.“