OZNAM - Zimná údržba ciest

21.01.2021 08:58

Obec Žakarovce  na základe požiadavky Správy ciest  žiada občanov, aby neparkovali motorové vozidlá v zimnom období na hlavnej ceste z dôvodu zimnej údržby ciest. Žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá parkovali vo svojich dvoroch alebo na iných miestach vhodných na parkovanie. Týmto opatrením chceme predísť akýmkoľvek škodám na majetku a zabezpečiť bezproblémový prechod strojov vykonávajúcich zimnú údržbu ciest.

Ďakujeme za pochopenie.