Ponuka voľných miest pre klientov v Zariadení opatrovateľskej služby v Prakovciach

12.04.2022 08:46

 

Obec Prakovce ponúka voľné miesta pre klientov, ktorí sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, možnosť poskytovania sociálnej služby s celoročnou pobytovou formou v Zariadení opatrovateľskej služby Prakovce 277.