Oznam riaditeľky materskej školy

08.04.2020 11:55

Vážení rodičia, milé deti!

Prežívame veľmi ťažké obdobie, ktoré nás od seba oddelilo. Je nutné, aby sme ostali doma, boli zdraví, aby sme sa po čase zas mohli stretnúť v našej materskej škole. Napriek tomu, aká je terajšia situácia zložitá, nestrácajme úsmev na tvári.

Využite tento čas, kedy je celá rodina spolu na vzájomné rozhovory, spoločné hry s deťmi :

- strihajte, kreslite, maľujte spolu – rozvíjate u detí jemnú motoriku;

- rozprávajte sa s deťmi o všetkom, čo ich zaujíma, naučte sa novú básničku, ktorú potom naučíte nás všetkých v materskej škole – rozvíjate tým rečové schopnosti vášho dieťaťa

- choďte spolu s deťmi na prechádzky na miesta, kde nie je veľa ľudí – nechajte ich rozvíjať si svoje pohybové zručnosti a zároveň spoznávať prebúdzajúcu sa jarnú prírodu

Prichádza lepšie počasie, dúfajme, že budú prichádzať aj lepšie a pozitívnejšie správy okolo ochorenia koronavírusu. Ochraňujte sa, noste rúška, umývajte si ruky, nestretávajte sa s inými ľuďmi a hlavne, buďte zdraví. Snažte sa myslieť pozitívne a nestrácať nádej, že tento terajší stav čoskoro pominie.

Riaditeľstvo MŠ Žakarovce