OZNAM - Regulácia pitnej vody

03.08.2022 11:06
Z dôvodu výrazného poklesu výdatnosti vodných zdrojov Podtatranská vodárenská spoločnosť vyhlásila III. regulačný stupeň na dodávku pitnej vody v obci Žakarovce.
Technické opatrenia na stabilizáciu situácie so zásobovaním vody budú spočívať:
Od 02.08.2022 sa začala regulácia dodávky vody a to v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod. rána nasledujúceho dňa. V uvedenom časovom úseku bude obmedzená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
Zároveň upozorňuje občanov na zákaz využívať pitnú vodu z verejného vodovodu na zavlažovanie záhrad, polievanie trávnikov a ostatných plôch, na napúšťanie bazénov, umývanie áut.