OZNAM - povinné očkovanie psov proti besnote

10.05.2022 12:17

Vážení občania, dňa 11. mája, t.j. v stredu sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote.

Očkovanie sa uskutoční:

 - od 15:30 hod. – 16:00 hod. v časti obce DOLINA

 - od 16:00 hod.-16:30 hod. pred obecným úradom.

Poplatok za očkovanie je 8 EUR. Prosíme majiteľov psov, aby si priniesli so sebou očkovacie preukazy a ako doprovod so psami neposielali deti.