OZNAM - označenie nádob na vývoz komunálneho odpadu

05.02.2021 09:32

Starosta obce výzýva občanov, ktorí nemajú označenú svoju nádobu na vývoz komunálneho odpadu, aby tak učinili do najbližšieho vývozu komunálneho odpadu, t.j. do 09.02.2021 (utorok). Žiadame občanov, aby svoje nádoby na vývoz komunálneho odpadu označili  súpisným číslom (číslo domu) .

Ďakujeme za pochopenie.