Oznam – orálna vakcinácia líšok proti besnote

13.04.2021 10:32

    Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje štyridsiatu tretiu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO /svetová zdravotnícka organizácia/.

    Orálna vakcinácia líšok proti besnote v okrese Košice-okolie  sa uskutoční letecky v dňoch 12.4.2021 – 26.4.2021 /posun je možný podľa vývoja počasia/. Návnady sú čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. V návnade je umiestnená tobolka s viacjazyčnou potlačou "Pozor-vakcína proti besnote". Obsah tobolky je načervenalej farby.

    Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod.. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich v čase vakcinácie a nevodili do lesa psov. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou, alebo čerstvým poranením je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s vakcinačnou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať dostupným dezinfekčným prostriedkom.