OZNAM - Doplnok č. 1 k VZN č. 18/2021

04.07.2022 10:31

Doplnok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE č. 18/2021  o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni

 

Oznam VZN 182021 - strava (1)

VZN 182021 - doplnok 1.pdf (370209)