Oznam - dane a poplatky

19.01.2021 12:59

Obecný úrad  vyzýva občanov, u ktorých v r. 2020 nastala zmena:

- nadobudli, zdedili alebo predali nehnuteľnosť – byt, dom, pozemok a pod.,

- občanov,  ktorí nadobudli psa, alebo naopak už nie sú držiteľmi psa,

aby do 31.1.2021 podali daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej povinnosti na obecnom úrade.

Zároveň upozorňujeme občanov, že na  zníženie alebo odpustenie poplatku za KO na rok 2021, je potrebné vypísať žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO a priložiť potvrdenie o pobyte mimo obce v zmysle VZN č. 6/2016.

Za pochopenie ďakujeme.