Oznam - bezplatné zasielanie SMS správ obcou

12.05.2022 09:18

Vážení občania, obec Žakarovce má spustenú službu informovania prostredníctvom SMS správ, ktorá je pre príjemcov správ bezplatná.

Prostredníctvom nej môžete bezplatne prijímať dôležité oznamy obce. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania, ktorý formou krátkych textových správ (SMS) obec zasiela informácie na Vaše zaregistrované mobilné čísla.

Takýmto spôsobom sa snažíme poskytnúť informácie občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu v čase ich vysielania ako i priblížiť sa častiam obce, kde nie je nainštalovaný miestny rozhlas.

Pre využívanie služieb zasielania oznamov pre občanov formou SMS je potrebné, aby ste nám udelili súhlas so spracúvaním vášho súkromného tel. čísla pre daný účel. Súhlas je udelený po dobu 5 rokov.

Stačí ak  pre odber SMS  vyplníte Súhlas so spracovaním osobných údajov. Z odberu SMS je možné sa kedykoľvek odhlásiť. Súhlas so spracovaním osobných údajov si  môžete prísť osobne vyzdvihnúť a vyplniť na Obecnom úrade v Žakarovciach počas stránkových hodín, alebo vyplnený vhodiť do obecnej poštovej schránky pri vchode na obecný úrad. Vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete poslať naskenovaný aj elektronicky na zakarovce@zakarovce.sk

Vami udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti na adresu Obce, alebo emailom na adresu: „zakarovce@zakarovce.sk“. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na webovej stránke www.zakarovce.sk.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov- Žakarovce - verejná telefónna služba - TLAČIVO

 

.