Oprava obecnej sály

09.04.2014 13:00

Upovedomenie o oprave obecnej sály