Obec Žakarovce ako člen ZMOS sa zapojila do štrajkovej pohotovosti

01.06.2022 11:25