Návrh VZN č. 16/2020 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA NA ÚZEMÍ OBCE ŽAKAROVCE

08.04.2020 12:39

Návrh VZN č. 16/2020 Obce Žakarovce - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území  obce Žakarovce