Návrh VZN č. 13/2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce

10.04.2018 15:36

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce o tvorbe, údržbe a ochrane zelene ...