Návrh Vstupnej správy k vypracovaniu dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žakarovce na roky 2023 – 2030“

31.05.2022 09:42

Vstupná sprava PHRSR Žakarovce - NÁVRH