Návrh rozpočtu na rok 2014

25.11.2013 16:00

 Rozpočet 2014 - Dôvodová správa

 Rozpočet 2014 - tabuľlky

 Rozpočet 2014 - výdavky