Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Žakarovce na roky 2022 - 2027

29.03.2022 09:08

Važení občania,  návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce žakarovce na roky 2022 - 2027 je dostupný k nahliadnutiu a pripomienkovaniu do 20.04.2022. Pripomienky k návrhu môžete písomne zasielať do 20.04.2022 na obecný úrad.

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Žakarovce na roky 2022 - 2027