Mimoriadný cestovny poriadok autobusových liniek platný od 01.04.2020

31.03.2020 13:09

Zaslanie mimoriadneho CP - Obce v pôsobnosti KSK

801401 Gelnica-Žakarovce