Informačný leták ohľadom zrušenia prevádzky Pošty v Žakarovciach s účinnosťou od 01.08.2022

23.05.2022 08:28