Informačné letáky o biologicky rozložiteľnom komunálnom odpade a kompostovaní

18.10.2018 10:28

Obec v zmysle § 81 ods. 7 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka  informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si v domácnosti  môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami. Informačné letáky nájdete v priložených súboroch.
 

kompostovanie

komunitné-kompostovanie

neplytvajte-potravinami

predchádzanie-vzniku-odpadov

využitie-bioodpadu-záhrada.