Informáčné letáky v súvislosti s Africkým morom ošípaných

16.12.2019 09:27

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Spišskej Novej Vsi v súvislosti s Africkým morom ošípaných na predchádzanie zavlečenia, šírenia a eradikácie nákaz diviačej zveri a domácich ošípaných informuje  prostredníctvom letákoch  verejnosť/poľovníkov/chovateľov.