Informácia o obnove katastrálneho operátu v obci Žakarovce

27.05.2020 08:00