Doplnok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

28.11.2022 08:07

Doplnok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Oznam VZN č. 18/2021 - strava

 

Doplnok č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2021

VZN č.18/2021 - doplnok č. 2