Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva....

21.05.2018 09:54

Dodatok č. 1 k  Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce.

Dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov-Žakarovce