Dodatok č.1 k VZN obce Žakarovce č. 13/2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce

26.09.2022 09:43

Dodatok č. 1 k VZN obce žakarovce  č.13/2018  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce