DODATOK č. 1 k VZN č. 9/2017

03.10.2018 08:38

DODATOK č. 1 k VZN č. 9/2017 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Žakarovce zo dňa 08.09.2017. 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2017 o vyvesovaní volebných plagátov