Asistované sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 03.05.2021 do 13.06.2021

30.04.2021 11:32

           Asistované sčítanie bude prebiehať v období od 03.05.2021 do 13.06.2021

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby počas elektronického samosčítania. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Ako bude prebiehať?

Asistované sčítanie bude realizované dvoma spôsobmi. Prvý spôsob – obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. Druhý spôsob – obyvateľ požiada o službu mobilného asistenta telefonicky, na základe toho ho mobilný asistent navštívi doma a pomôže mu sčítať sa.

Obec Žakarovce na svojom území zriadilo kontaktné miesto na Obecnom úrade v Žakarovciach.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta

Pondelok               8:00 - 12:00       13:00 - 15:00

Utorok                   8:00 - 12:00       13:00 – 17:00

Streda                    8:00 - 12:00       13:00 - 15:00

Štvrtok                  8:00 – 12:00

Piatok                    8:00 - 12:00     

 

 

O službu mobilného asistenta môžete požiadať na tel. čísle 053/4821 401.

 

Všetky informácie k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na webovej stránke https://www.scitanie.sk/