O nás a našej materskej škole

 

Materská škola v Žakarovciach sa nachádza v malebnom údolí, ktoré obkolesujú lúky a lesy. Sme jednotriedna verejná škola s celodennou prevádzkou, ktorá môže prijať maximálne 15 detí.

Školu môžu navštevovať deti vo veku od 2,5 rokov do 7 rokov. Uprednostňujeme deti rok pred povinnou školskou dochádzkou a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky.

 

V súčasnej dobe narastá počet detí s chybami reči. Po pohovore s rodičmi, odporúčame takéto deti do logopedickej poradne  v Gelnici, kde si s deťmi hravo poradia a odstránia všetky nedostatky rečového prejavu.

Zameranie materskej školy: environmentálne a výchova v duchu ľudových tradícií obce.

Vyučovací jazyk: slovenský.

Prevádzka materskej školy: 7,00 hod. – 16,00 hod.

Prevádzku školy zabezpečujú 2 kvalifikované učiteľky, chutné jedlá pre deti pripravujú – kuchárka a vedúca školskej jedálne. O čistotu vnútorných i vonkajších priestorov sa stará upratovačka.

Materská škola pracuje s deťmi hravou formou tak, aby boli pripravené na vstup do základnej školy.

 

 

Zriaďovateľ: Obec Žakarovce

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Tulipán

 

Personálne obsadenie materskej školy:

riaditeľka školy   : Darina Kovalčíková

učiteľka             : Slávka Majerníková

vedúca ŠJ         : Anna Fenďová

kuchárka           : Eva Rusnaková

upratovačka      : Lýdia Palková

 

 

Telefónny kontakt:    MŠ + Školská jedáleň -   0902 904 752

                                    emailová adresa materskej školy - darina.kovalcikova@gmail.com

 

 

Adresa školy:   Materská škola Žakarovce

                          Žakarovce 338

                          055 71 Žakarovce

 

Čo ponúkame: - pekne a príjemne zariadený interiér MŠ

                         - denná pestrá činnosť v súlade so školským vzdelávacím programom

                         - pravidelný pobyt vonku

                         - individuálna práca s deťmi

                         - logopedická starostlivosť

                         - práca s počítačom

                         - rôzne slávnosti, akcie pre deti i rodičov

                         - účasť na rôznych kultúrnych podujatiach

 

Denný poriadok:   7,00 –    9,00   hry a hrové činnosti, edukačné aktivity,

                                                       pohybové a relaxačné cvičenie

                             9,00 –    9,30   hygiena a desiata

                             9,30 –  12,00   edukačné aktivity, pobyt vonku, osobná hygiena

                            12,00 – 12,45   obed

                            12,45 – 14,00   osobná hygiena, odpočinok

                            14,00 – 14,30   osobná hygiena, olovrant

                            14,30 – 16,00   hry a hrové činnosti, odchod domov

 

 

Budem škôlkar – čo potrebujem do MŠ: prezúvky / nie šlapky /

                                                                    pyžamo

                                                                    náhradné oblečenie / mladšie deti /

                                                                    hygienické vreckovky, toaletný papier

                                                                    zubná pasta, kefka

                                                                    posteľné prádlo

                                                                    vankúš spolu s paplónom

 

 

 

 
 

Školský poriadok

 

 

 

 

Priestory Materskej školy v Žakarovciach

<< 1 | 2