Deň rodiny 2021

Deň detí 2021

KARNEVAL 2021

Vianoce 2020

Pečenie perníkov 2020

Mikuláš 2020

Medzinárodný deň detí

Karneval 2020

Vianoce 2019

Stromček 2019

Pečenie koláčov 2019

Mikuláš 2019

Šarkany 2019

Deň rodiny 2019

Deň detí 2019

Karneval 2019