Slávnosť 2022

Zdobenie stromčeka

Pečenie koláčov

Mikuláš - 2022

Opekačka s rodičmi

Deň detí 2022

Karneval 2022

Vianoce 2021

Pečenie koláčov 2021

Mikuláš 2021

Deň rodiny 2021

Deň detí 2021

KARNEVAL 2021

Medzinárodný deň detí