Tkanie na krosnách

25.05.2023

TKANIE NA KROSNÁCH

Obec Žakarovce, v spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou v Spišskej Novej Vsi, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás aj tentokrát srdečne pozývajú na ukážku tradičného tkania na krosnách.

Už 3.06.2023 sa budete môcť oboznámiť s technikou tkania, kde Vám skúsená lektorka Katarína Papcunová názorne predvedie rôzne predtkáčske techniky, stavbu krosien a tkanie handričkových pokrovcov.

Pre deti bude pripravená tvorivá dielnička, kde si môžu vyrobiť malé dekorácie z látky a nití.

Súčasťou podujatia je aj možnosť prehliadky Múzea obce Žakarovce.

Tešíme sa na Vás.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Návrat tradícií.