sk

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 ( s výhľadom do roku 2030)

16.05.2024